12° Açık
  • EURO
  • DOLAR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Aksaray Güncel - Ocak 20, 2021 07:05 A A

Her türlü ölçü ve ölçü aletinin milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun; doğru ayarlı, muayene ve damgası yapılmış olarak kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.

Bu itibarla; Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Mobil Tanker Sayaçları ve Lastik hava sayaçları ile Kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan basküller için Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden 01/03/2021 tarihine kadar Türk Standardları Enstitüsü’ ne elektronik ortamda yapılacaktır.

Otomatik tartı aletleri, I. ve II. Sınıf tartı aletleri. Kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri muayene başvuruları 01/03/2021 tarihine kadar Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır. Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.

Taksimetre, Takograf, Isı Sayaçları Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine süresi içerisinde yapılacaktır. Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları tarafından 01/03/2021 tarihine kadar Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulmalıdır.

Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları;

Aksaray ve Gülağaç Belediye Başkanlıklarında mevcuttur.

Şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından

AKSARAY VALİLİĞİ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü BASIN DUYURUSU https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden 01/03/2021 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne, yapılır.

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu,

BİNA YÖNECİLERİNİN DİKKATİNE

İlgi: 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

06.07.2018 Tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” nde ilgi yönetmelik değişikliği ile Isı sayaçlarının periyodik muayene başvuruları ve muayenelerin yaptırılacağı sürelerde değişiklik yapılmıştır.

(6) (Değişik: RG-30/12/2020-31350) (3) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır. İdari ve cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına; ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanır.

Geçiş hükümleri

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sayaçlardan;

  1. a) 1/1/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için Tip Onay Belgesi şartı aranmaz.
  2. b) 1/1/2009 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmiş olanların 29/06/2016 tarihli ve 29757 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda a ve b bentlerinde tarifi yapılan ısı sayaçları için;

Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 01/01/2021 tarihinden 01/03/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

AKSARAY VALİLİĞİ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü BASIN DUYURUSU

01/03/2021 tarihine kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır. hükmü vardır.

6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızdan Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesi Alan Firmalara https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/524b6d480142/diger/b81025 adresinden ulkaşılabilmektedir.

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususunda

Bu haber 1423 kez okundu.
1.423 Okunma sayısı
Aksaray Güncel - 07:05 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.